Mikulášská nadílka ve Ctiboři
Profilovka
06. 12. 2023.
181

Včera většinu domácností s dětmi navštívili Mikuláš, Anděl a čerti. Ve Ctiboři si to děti užily se sladkostmi, ovocem i uhlím. Mikuláš a jeho doprovod dostali na oplátku i obrázek a něco dobrého na zahřátí. Jaká byla nadílka u vás? 

Podle lidové víry svatý Mikuláš sestupuje každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem, obchází lidské příbytky a spolu s čertem a andělem rozdává pamlsky a ovoce hodným dětem, stejně jako uhlí a brambory dětem zlobivým. Světec vchází do světnice doprovázen andělem a čertem. To, že Mikuláš chodí v předvečer svého svátku, a ne v den svého svátku, je odvozeno od skutečnosti, že pro naše předky byl počátkem dne západ slunce dne předchozího.

Čas adventní se odjakživa pojil s půstem a tichým rozjímáním. Proto měly oslavy svátku Mikuláše v dobách našich předků spíš masopustní ráz. Po vsi chodil průvod, ve kterém bylo hned několik Mikulášů, čertů i andělů a doprovázelo je mnoho dalších masek. Podoba oslav se lišila kraj od kraje. V chudých oblastech dávaly děti punčochu za okno, v bohatších Mikuláš navštěvoval stavení a děti obdaroval sám. Nejenže se dětí ptal, jak byli hodní, ale zkoušel je i z modliteb. Hodné děti obvykle dostávaly jablíčka, ořechy a cukrovinky. A ty zlobivé našly ve své punčoše syrové brambory nebo několik kousků uhlí.

Svatý Mikuláš je oblíbený pro svou štědrost vůči potřebným a jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. A právě proto jsou oslavy jeho svátku spojené s rozdáváním dárečků, které jsou pro děti předzvěstí blížících se Vánoc.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image